sped

sped;
un·sped;

English syllables. 2014.

Look at other dictionaries:

  • spęd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. spędzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} miejsce spędzenia większej liczby zwierząt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spęd cieląt, świniaków. Spęd bydła. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Sped — Sped, imp. & p. p. of {Speed}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sped — [sped] a past tense and past participle of ↑speed …   Dictionary of contemporary English

  • sped — /spɛd / (say sped) verb past tense and past participle of speed …   Australian English dictionary

  • sped — [sped] vi., vt. alt. pt. & pp. of SPEED …   English World dictionary

  • sped — /sped/, v. a pt. and pp. of speed. * * * …   Universalium

  • Sped — Speed Speed (sp[=e]d), v. i. [imp. & p. p. {Sped} (sp[e^]d), {Speeded}; p. pr. & vb. n. {Speeding}.] [AS. sp[=e]dan, fr. sp[=e]d, n.; akin to D. spoeden, G. sich sputen. See {Speed}, n.] 1. To go; to fare. [Obs.] [1913 Webster] To warn him now he …   The Collaborative International Dictionary of English

  • spęd — m IV, D. u, Ms. spędzie; lm M. y «spędzenie, spędzanie dużej liczby zwierząt w jedno miejsce; także: miejsce, na które te zwierzęta zostały spędzone; żartobliwie niekiedy o zgromadzeniu wielu osób w jednym miejscu» Spęd owiec. Przyprowadzić konia …   Słownik języka polskiego

  • SpEd — or SPED abbreviation special education …   New Collegiate Dictionary

  • SPED — abbreviation see SpEd …   New Collegiate Dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.